Maret Olvet

  • Autorist:
    Sündinud 1930. aastal Tartus. 1949-1955 õppis Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis Tallinnas. Alates 1955.a. töötab vabakutselise graafikuna, raamatuillustraatorina ja kujundajana, lemmiktehnikaiks litograafia ja söövitus. Osalenud kunstinäitustel Eestis, tollases N.Liidus ja välismaal. 1979-1986 ERKI joonistuskateedri vanemõpetaja. Eesti Kunstnike Liidu liige, 2011 Eesti Vabagraafikute ühenduse auliige.
  • Koduleht:

Teised autorid
.